Komplicirana kako jest, sama izgradnja bazena je ekstremno komplicirana stvar. Ukoliko se odlučite biti “sam svoj majstor” morate obratiti pozornost na ključne segmente koji vas kasnije mogu skupo koštati ukoliko cijeli proces ne prihvatite i ne pristupite mu krajnje ozbiljno.

Prva stvar na koju ćete obratiti pažnju je orijentacija bazena u odnosu na okolne objekte. Odredite mu poziciju tako da bude na osunčanoj strani posjeda najvećim dijelom dana. Zaklonjenost od vjetra je također bitna stoga obratite pažnju na smjer odakle dolazi vjetar jer će iz tog smjera dolaziti najviše smeća, lišća i ostalih nečistoća koje će vam se nataložiti u bazen.

Iskop bazena

Iskop malaUkoliko je dimenzija vodene površine bazena 600 x 400 x 150 cm, iskop morate napraviti minimalno 800 x 600 x 185 cm. Znači da imate ukupno 90 m3 materijala kojoj ćete dodati još 50 % rastresitosti te tako dobiti konačan volumen od 135 m3 iskopnog materijala. Cijena iskopa se tipično računa po radnom satu stroja ili po fiksnoj cijeni. Trenutna tržišna cijena iskopa je cca 240 kn/m3. Množenjem količine i cijene dobivamo iznos od 240*90=21.600,00 kn kao cijenu iskopa. Ukoliko taj isti materijal moramo i deponirati, još moramo nadodati i cijenu prijevoza te cijenu deponije. Trošak prijevoza se kreće u prosjeku oko 450 kn po turi materijala od 12 m3. Trošak deponiranja je obično 100 kn/po turi. Na 12 tura prijevoza dodatni trošak iznosi 6.600,00 kn što znači da ukupna cijena iskopa, odvoza i deponiranja iznosi 28,200.00 kn. Naravno, krajnja cijena ovisi i o lokaciji gradilišta, deponiji kao i individualnim izvođačima radova.

 

Šalovanje i Betoniranje

Šalovanje i Betoniranje Bazena-malaCijena šalovanja određuje se po količini utrošenog željeza, oplate i radnih sati. Trošak betoniranja određuje se po količini ugrađenog betona i radnih sati. AB ploča će biti dimenzija 650×450, jer je debljina pratećih zidova 25 centimetara. Za šalovanje donje ploče iskoristiti ćemo 7,5 m3 pumpanog betona CL 37, i 5 komada mreža Q335. U prosjeku to će nas koštati 12.685,50 kn. Izrada obostrano šalovanih zidova u veličini od 21 dužnog metra sa 150 cm visine, duple Q335 mreže u svakom zidu iznosi 25.588,79 kn. Što znači da ukupna cijena šalovanja i betoniranja 38.274,29 kn

 

 

Hidroizolacija i Keramičarski Radovi

Stakleni Mozaik-malaCijena hidroizolacije ovisi o nekoliko faktora: proizvođaču, načinu aplikacije, utrošenoj količini i vrsti podloge na koju se aplicira. U prosjeku, cijena koštanja hidroizolacije vanjskih zidova iznosi oko 105,00 kn/m2. Znači za 30 m2 ćete izdvojiti 3.150,00 kn. Hidroizolacija unutarnjih zidova i poda AB bazenske školjke tipično iznosi 8.200,00 kn ukoliko se koristi Kerakollov Nanoflex ili Ardex hidroizolacija. Trošak keramičarskih radova uvelike ovisi o stanju podloge na koju se lijepi stakleni mozaik, starosti podloge, cijeni staklenog mozaika i završnoj epoxy fugirnoj masi. Uglavnom, prosječna cijena za naš bazen od 24 m2 i 1,5 metara visine bi iznosila oko 870.00 Kn/m2, odnosno oko 46.980,00 kn za vaš bazen.

Na našem primjeru zaključujemo da krajnji građevinski troškovnik iznosi između 78.400,00 kn do 115.000,00 kn. Na ovu cijenu još trebate dodati i cijenu koštanja materijala i ugradnje bazenske opreme koja ovisi od dobavljača do dobavljača. Ukoliko unajmite profesionalnu tvrtku za gradnju vašeg bazena, ta cijena je znatno niža, a da biste dobili točan izračun, slijedite ovaj link cijena izgradnje bazena.